Eksport (ingen levering til Danmark).

Varerne i denne kategori, leveres ikke til Danmark, under nogen omstændigheder.
Varerne vil oftes indeholde bly, der er forbudt i Danmark